Brain Games 2019 | Gemau'r Ymennydd 2019 (BAW) - Cardiff

External Event - 10th Mar 2019

11:00 - 16:00

National Museum Cardiff, Cathays Park, Cardiff, CF10 3NP

As part of Brain Awareness Week, Cardiff University invites you to the Brain Games at National Museum Cardiff on Sunday 10 March (11am-4pm). Free activities and workshops are aimed at children aged 7-11 but can be enjoyed by all the family!

From sensory illusions and inflatable Brain Domes to ghost hands and ‘DIY brain surgery’ – Brain Games 2019 showcases the power and mystery of our most vital organ. All are welcome to come along and have fun taking on our challenges while learning about the wonders of the human brain.

---

Yn rhan o Wythnos Ymwybyddiaeth yr Ymennydd, mae Prifysgol Caerdydd yn eich gwahodd i Gemau'r Ymennydd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ddydd Sul 10 Mawrth (11-4pm). Bydd gweithgareddau a gweithdai yn rhad ac am ddim ar gyfer plant 7-11 oed ond bydd y teulu i gyd yn gallu eu mwynhau!

O ddelweddau synhwyraidd a domau ymennydd pwmpiadwy i 'ddwylo ysbryd' a ‘llawdriniaeth DIY ar yr ymennydd’ – bydd Gemau’r Ymennydd 2019 yn arddangos p?er a dirgelwch yr organ mwyaf hanfodol. Mae croeso i bawb ddod i ymuno â'r hwyl a chymryd rhan yn ein heriau, a dysgu am ryfeddodau'r ymennydd!

For more information, click here

Add event to Google Calendar

Click here to go back to our BAW calendar!

< Back to Events